NLP
 

Hälsosam & framgångsrik kommunikation

Vad är NLP?
Namnet ger oss vägledning ”Neuro” handlar om sinnet och hur vi strukturerar vårt mentala liv.” Lingvistisk” handlar om hur vi använder språket och hur det påverkar oss. ”Programmering ” handlar om hur vi upprepar mönster och beteende och hur vi kan agera med avsikt.
Hur kommer det sig att vi gör som vi gör? Hur tänker vi? Hur lär vi oss?
Hur kommer det sig att agerar som vi gör?
Hur lyckas framgångsrika människor inom alla slags områden uppnå sina resultat?
 
 

Att lära sig kommunicera med den omedvetna delen av sinnet är till stor hjälp och helande, både för oss själva och för vår omgivning.

På både ett fascinerande och underhållande sätt, upptäcker du genom NLP den enorma kraften i både den verbala och den icke verbala kommunikationen. Hur vår icke verbala kommunikation påverkar våra känslor, vårt uppträdande och våra kroppars förmåga till läkning.
 
”The secrets of success is learning
how to use pain and pleasure
instead of having pain and pleasure use you.
If you do that, you’re in control of your life.
If you don’t life controls you !”
Anthony Robbins

Du kan uppleva hur du befrias från enklare fobier på mindre än 15minuter, hur din huvudvärk och fysisk smärta kan märkbart minska och tom försvinna på bara några minuter!

Genom naturlig NLP skapar vi ett mönster av hälsosam framgångsrik kommunikation. Det handlar inte om att ändra någon utan att expandera vår egen öppenhet.

Jag har genomgått utbildning i NLP bla av en av de främsta i världen, Anthony Robbins.

>> Läs mer om kursen på humanpotential.se

Upptäck din inre kraft och bli klar över din främsta gåva,
Kontakta mig för privat konsultation eller kolla in  kalendern för kurs och föredrag eller ring 040-456102


Våra tankar, ord och handlingar är det som sätter oss i kontakt med andra världen och vår andlig a dimension.
Vanligtvis när vi börjar blicka inåt är endast 10 procent av vårt sinnet medvetet! De resterande nittio procenten är omedvetna. Vi styrs huvuddelen av våra liv av det omedvetna sinnet.