MEDITATION

Vill du uppleva inre balans och harmoni?

Det kan vara svårt att finna kontakten och lugnet inom sig själv.

Meditation minskar vår stress och trötthet och möjliggör en kontakt med vårt högre jag - där energi, kreativitet och en inre medvetenhet är ett naturligt tillstånd!

Meditation har funnits så länge människan funnits på jorden.

Syftet med meditation är att öppna kanalen och berika alla områden i ditt liv - fysiskt, intellektuellt, känslomässigt och själsligt!

Meditation handlar ej om att tvinga vårt medvetande att vara tyst.  Det är snarare en process där vi återupptäcker den tystnad som alltid är närvarande. Bakom den interna dialogen finns en tystnad av rent medvetande som inte berörs av tankar som rör dåtiden eller av tankar om framtiden.

Vi riktar vår uppmärksamhet största delen av våra liv utanför oss själva, i tron om att finna nyckeln till vår glädje, frid, harmoni och lycka.

Allt du söker finns inom dig!

 
 

Du är universums källa till harmoni, lycka och glädje!

Vill du få tillgång till din inre harmoni och balans?

Kontakta mig om du intresserad av nästa kurs/ föredrag i meditation eller ring på tel 040-456102.
 
 
Positiv Meditation
är en ny form av meditations cd med underbart guidade och djupt avslappnande meditationer, fyllda med självstärkande kärleksfulla budskap.

Du kan själv välja hur du vill använda Positiv Meditation;
Vill du lyssna på meditationerna var för sig, tillsammans i en enda härligt lång meditation eller så kombinerar du dem på ett sätt som känns bra för dig, utifrån den tid du har och vad du vill uppnå, när på dagen du lyssnar och hur du vill känna dig och må efteråt. Förslag på olika kombinationer medföljer Cd´n.

Läs mer & beställ >>