EQ-PROGRAM

* EQ Programmet - Ett framtidsyrke inom wellness!

Lär dig använda din fulla potential och kraft
För dig som vill ha ett extra ordinärt liv i frihet och glädje

EQ-programmet är för dig som är redo för en helt ny nivå av personligt växande, som vill befria dig från blockeringar och begränsningar, påverka din och andras framtid positivt och som vill nå framgång på alla plan.

som vill få ökad självkänsla och målmedvetenhet, hela dig på djupet, utveckla en tydligare kommunikation, få större kontakt med känslor, öka kreativiteten och prestationsförmågan.

som vill få inspiration, nya idéer och verktyg,
som vill vidareutveckla dig inom ditt yrke och i andra sammanhang där du kommer i kontakt med människor.

som vill arbeta som EQ-terapeut och hjälpa andra till ett helare och friare liv.

”Allt lärande har en emotionell grund” Platon.

Du får
 
 
Deltagares upplevelser av EQ-programmet

”EQ-programmet blev en omdanande upplevelse. Varje del av utbildningen har berört och helat olika delar av mig och mitt liv. Jag har höjt mitt egenvärde och välmående med många hundra procent och det fortsätter att växa. Jag har fått mängder av insikter och aha-upplevelser, blivit medveten om mina känslor och tankar, lärt mig att ändra dem till bättre och positivare beteendemönster. Det är nu mycket lättare att förstå och handskas både med mina och andras känslor. Det är numera en glädje att få leva. ”  Irén Hegedis

”Jag var sjukskriven efter att ha gått in i en kraftig utmattningsdepression. Det bästa med utbildningen var att vi fick göra och uppleva all kunskap i praktiken. Det är nu integrerat i mitt liv tack vare detta. Jag har fått ett fantastiskt positivt gensvar hos min mentor på Trygghetsrådet och mina handläggare på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som sett min snabba och kraftfulla förändring. De har stöttat mig att starta ett eget företag och att idag arbeta som EQ-terapeut. Jag rekommenderar dig verkligen, från djupet av mitt hjärta, att gå denna transformerande utbildning. ” Ammie Wallquist
 
Vi vågar lova dig att EQ-programmet ger dig upplevelser som inte bara utvecklar och transformerar dig på djupet, utan också ger dig mer glädje och lycka än du någonsin kunnat drömma om!

Efter EQ- programmet blir ditt liv aldrig detsamma … Det blir enastående!

Starta EQ-programmet redan nu, intagning under våren 2010!
 

  • lära dig tolka känslor och deras budskap och att dra adekvata slutsatser av dem.

  • utveckla och praktisera en högre emotionell intelligens.

  • sann självkännedom och upplevelse av hur ökad känslokontakt ger balans och större tillfredställelse.

  • kunskap om universums lagar och hur du använder dem för snabbare manifestering

  • lärande verktyg och kunskap inom eq-, nlp, hypnos, kreativt skapande mfl

  • unika, kraftfulla och transformerande metoder som läker obearbetade känslor, upplevelser, blockeringar på cellnivå.

  • lära dig att leda och stödja andra till ett liv i välbefinnande.

  • själv genomgå inre processer vilka skapar grunden för din förståelse och för de förändringar och processer som andra genomgår.

  • erfarenhet av fokuserad och välfungerande framtidskapande.

  • praktisera effektiv och tydlig presentationsteknik.

EQ-Certifiering
Du kan arbeta med EQ- terapi efter fullföljt program. Vill du ta ytterligare ett steg blir du
 certiferad EQ-terapeut. Med din certifering finns möjligheten att synas på Human Potentials hemsida med en presentation av dig själv och dina tjänster.
Du kommer också med på vår förteckning över certifierade EQ-terapeuter i Sverige.

EQ ger framgång på alla områden; i arbetet, socialt och i dina relationer!
   
Anmälningsvillkor (för fax/post)
 
 
Beställa EQ-broschyren hem till dig i brevlådan via kontaktasidan
Du är också välkommen att kontakta oss på 040-456102